Карта сайта

Укладка ламината на пол. Быстрая укладка ламината своими руками видео. Укладка ламината по диагонали. Пробковое покрытие для пола. Качественная укладка пробкового пола. Пробковый пол плюсы и минусы. Смеси для выравнивания пола. Быстрое выравнивание бетонного пола. Выравнивание пола стоимость. Самоделки для дома. Лучшие самоделки для дома своими руками. Полезные самоделки для дома. Как обустроить кухню. Как обустроить маленькую кухню быстро. Как обустроить кухню фото. Как открыть свой магазин. Хочу открыть магазин с большим капиталом. Сколько стоит открыть магазин. Диван своими руками. Как сделать диван своими руками для дома. Диван своими руками чертежи. Дизайн маленькой кухни. Красивый дизайн интерьера кухни фото. Малогабаритные кухни дизайн.

Konwensiýa

Galereýa

  • Галерея
  • Галерея
  • Галерея
Previous Next
Türkmenistanyň Körler we kerler jemgyýetiň döredilmeginiň 85 ýyllygyna bagyşlap Daşoguz welaýatynyň Ilkinji guramasynyň agzasy Kakaýew Öweziň döreden goşgysy.
Размер шрифта:

Gutlag!!!

Gel gardaşym, bol şaýyň tut!

Bu gün toýdyr jemgyýetde.

Çary Öwez apaň-apaň,

Dona sygmaz jemgyýetde.

Aýdym sazyň soňy gelmez,

Maýyplarda  arman bolmaz,

Türkmen bolsaň joşman bolmaz,

Ylham meýi jemgyýetde.

Gonak gelýär ýakyn daşdan,

Jylawyň tut düşir atdan,

Gazançada datly nygmat,

Bygyr-bygyr jemgyýetde.

Otuz ikide bilin guşan,

Menzil-menzil ýollar aşan,

Bu gün jeýhun ýaly daşan,

85-ýyl jemgyýetde.

Kakaýew Öwez eşdiş taýdan III topar

 
Türkmenistanyň Körler we kerler jemgyýetiň döredilmeginiň 85 ýyllygyna bagyşlap Balkan welaýatynyň Ilkinji guramasynyň agzasy Gurbanmyrat Satlykowyň döreden goşgysy.
Размер шрифта:

Nuryň saçdyň jemgyýet!

Öz saýaňa  alyp,  howandar bolup,

Bize ýagty nuryň, saçdyň jemgyýet.

Sen öýden çykaryp, ak ýola salyp,

Bize aýdyň ýoly  açdyň  jemgyýet.

Bagtly biz, bagtyýar  biz, sen bile,

Ruhymyz dikeldip,  goşdyň sen ile

Ykbalym durmuşym, öwürüp güle,

Öz araňa alyp, goşdyň jemgyýet.

Okadan öwreden, bilimiň alyp

Şükür Alla ynha, hünärli boldyk,

Bu gün gutlap şanly, toýuňa geldik,

Ganat baglap göge, uçdyň jemgyýet.

Biziň üçin sen köp, işler bitirdiň

Kyn günlerde, göwnimizi göterdiň,

Niçe arzuw, maksatlara ýetirdiň,

Bize ýol görkezýän, başdyň jemgyýet.

85 ýyl dolup, döräniň bäri,

Agzalaň göwni hoş, belentdir seri,

Agzybir jem bolup,  gutlanda bary,

Derýa kimin ýene joşdyň jemgyýet.

Neçeleriň köňillerini, şat edip,

Gaýgy-gamy sen aýyrdyň, ýok edip,

Gurbanmyrat tüýs ýürekden, ýat edip,

Taryp edip goşgy, goşdyň jemgyýet.

Gurbanmyrat Satlykow göriş taýdan I topar

 
80 лет ОСГТ
Размер шрифта:
 


Jemgyýetimiziň Önümleri

Mebel önümçiligi

 

Demir önümçiligi

 

 

Kartonaż we poligrafiýa

 

Tikinçilik önümçiligi

 

Çotga önümçiligi

 

744012 ş. Aşgabat,  2068 (А.Kekilow) köçe, 49

(+993 12) 34-26-09, 34-01-53

Copyright© 2020 TÜRKMENISTANYŇ KÖRLER WE KERLER JEMGYÝETI (TKKJ). Ähli hukuklar goralandyr.
.::masterVision

QR