• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Карта сайта

Болезни глаз у человека. Известные болезни глаз лечение. Болезни глаз симптомы. Лечение простуды в домашних условиях. Самое быстрое лечение простуды. Простуда лечение лекарства. Хороший стоматолог отзывы. Самый добрый стоматолог отзывы. Ассоциация стоматологов отзывы. Занятия йогой дома. Быстрая йога для начинающих дома. Как правильно заниматься йогой дома. Обертывание в домашних условиях. Быстрое обертывание живота в домашних условиях. Обертывание в домашних условиях рецепты. Наборы спортивного питания. Вкусная спортивное питание для набора массы. Спортивное питание оптом. Как избавиться от перхоти. Хороший шампунь от перхоти отзывы. Как избавиться от перхоти навсегда. Зеленый чай для похудения. Главные свойства зеленого чая. Можно ли пить зеленый чай.

Konwensiýa

Galereýa

  • Галерея
  • Галерея
  • Галерея
Previous Next
Gadyrly dostlar! Sahypamyza Hoş Geldiňiz
Размер шрифта:

TJJKTürkmenistanyň körler we kerler jemgyýeti (TKKJ) – görüş, eşidişi we sözleýiş taýdan maýyplaryň jemgyýetçilik birleşigi bolup, meýletinlik, deňhukuklylyk, öz-özüňi dolandyrmak we kanunçylyk esasynda hereket edýär.

 

Jemgyýetiň esasy maksady öz agzalarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak.

Türkmenistanyň körler we kerler jemgyýeti 2012-nji ýylda özüniň döredilenliginiň 80 ýyllygyny belläp geçdi.Biziň saýtymyzda Siz, Jemgyýetiň alyp barýan işleri barada, görüş we eşidiş taýdan maýyplara berilýän hünär we durmuş taýdan dikeldiş işleri, olaryň uýgunlaşmagyny, zähmete, bilime, medeniýete we sporta çekilmekleri, şeýle-de Jemgyýetiň okuw-önümçilik kärhanalarynyň öndürýän önümleri barada doly maglumat alyp bilersiňiz.

 

Biziň saýtymyz görmek we eşitmek ukyby bolmadyk adamlaryň durmuşy barada köpçüligiň ünsüni çekmek üçin gurrüň açýar, bu bolsa olaryň meselelerine düşünüp, çözülmegine ýardam berer. Netijede olaryň ýagdaýlaryny gowulandyrmakda we jemgyýetçilik durmuşyna doly goşulyşmaklaryna uly goldaw bolar.

 

Biziň saýtymyz gyzykly we netijeli bolar diýip umyt edýärin.

 

TKKJ-niň başlygy

Çary Berkeliýewiç Öwezow

 
Jemgyýetiň halkara durmuşyndan PDF Yazdır e-Posta
Размер шрифта:

Bütindünýä körler bileleşmesiniň Baş assambleýasynda. Sag tarapdan birinji Ç. B. ÖwezowDiňe bir öz jemgyýetimiziň meseleleri bilen çetleşmezlik we beýleki ýurtlaryň şuňa meňzeş guramalarynyň wekilleri bilen tejribe alyşmak maksady bilen, TKKJ iki birleşmäniň – Aziýanyň körler birleşmesiniň we Bütindünýä körler birleşmesiniň – agzasy boldy.

 

Basym biz bu hyzmatdaşlykdan praktiki kömek aldyk.

Dowamy...
 

Jemgyýetimiziň Önümleri

Mebel önümçiligi

 

Demir önümçiligi

 

 

Kartonaż we poligrafiýa

 

Tikinçilik önümçiligi

 

Çotga önümçiligi

 

744012 ş. Aşgabat,  2068 (А.Kekilow) köçe, 49

(+993 12) 34-26-09, 34-01-53

Copyright© 2020 TÜRKMENISTANYŇ KÖRLER WE KERLER JEMGYÝETI (TKKJ). Ähli hukuklar goralandyr.
.::masterVision

QR