Карта сайта

Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Конвенция

Галерея

  • Галерея
  • Галерея
  • Галерея
Previous Next
Türkmenistanyň Körler we kerler jemgyýetiň döredilmeginiň 85 ýyllygyna bagyşlap Daşoguz welaýatynyň Ilkinji guramasynyň agzasy Kakaýew Öweziň döreden goşgysy.
Размер шрифта:

Gutlag!!!

Gel gardaşym, bol şaýyň tut!

Bu gün toýdyr jemgyýetde.

Çary Öwez apaň-apaň,

Dona sygmaz jemgyýetde.

Aýdym sazyň soňy gelmez,

Maýyplarda  arman bolmaz,

Türkmen bolsaň joşman bolmaz,

Ylham meýi jemgyýetde.

Gonak gelýär ýakyn daşdan,

Jylawyň tut düşir atdan,

Gazançada datly nygmat,

Bygyr-bygyr jemgyýetde.

Otuz ikide bilin guşan,

Menzil-menzil ýollar aşan,

Bu gün jeýhun ýaly daşan,

85-ýyl jemgyýetde.

Kakaýew Öwez eşdiş taýdan III topar

 
Türkmenistanyň Körler we kerler jemgyýetiň döredilmeginiň 85 ýyllygyna bagyşlap Balkan welaýatynyň Ilkinji guramasynyň agzasy Gurbanmyrat Satlykowyň döreden goşgysy.
Размер шрифта:

Nuryň saçdyň jemgyýet!

Öz saýaňa  alyp,  howandar bolup,

Bize ýagty nuryň, saçdyň jemgyýet.

Sen öýden çykaryp, ak ýola salyp,

Bize aýdyň ýoly  açdyň  jemgyýet.

Bagtly biz, bagtyýar  biz, sen bile,

Ruhymyz dikeldip,  goşdyň sen ile

Ykbalym durmuşym, öwürüp güle,

Öz araňa alyp, goşdyň jemgyýet.

Okadan öwreden, bilimiň alyp

Şükür Alla ynha, hünärli boldyk,

Bu gün gutlap şanly, toýuňa geldik,

Ganat baglap göge, uçdyň jemgyýet.

Biziň üçin sen köp, işler bitirdiň

Kyn günlerde, göwnimizi göterdiň,

Niçe arzuw, maksatlara ýetirdiň,

Bize ýol görkezýän, başdyň jemgyýet.

85 ýyl dolup, döräniň bäri,

Agzalaň göwni hoş, belentdir seri,

Agzybir jem bolup,  gutlanda bary,

Derýa kimin ýene joşdyň jemgyýet.

Neçeleriň köňillerini, şat edip,

Gaýgy-gamy sen aýyrdyň, ýok edip,

Gurbanmyrat tüýs ýürekden, ýat edip,

Taryp edip goşgy, goşdyň jemgyýet.

Gurbanmyrat Satlykow göriş taýdan I topar

 
80 лет ОСГТ
Размер шрифта:
 


 

Продукции нашего Общества

 

Изделия из Мебели

 

Изделия из Mеталла

 

 

Картонажно-полиграфическая продукция

 

Швейная и ткацкая продукция

 

Щетино-щеточная продукция

 

744012 г. Ашхабад, ул. 2068 (А.Кекилова), 49

(+993 12) 34-26-09, 34-01-53

© 2020 Общество слепых и глухих Туркменистана (ОСГТ). Все права защищены.
.::masterVision

QR